Подготовка и обработка, част 2

Надникнете в лабораторията, където д-р Лидия Гърчева подготвя стволовите клетки за тествания и последващо съхранение.