Подготовка и обработка, част 1

Бързото пристъпване към обработката на клетките след вземането им е от ключово значение за виталността им. При нас всичко е наблизо - болницата и тъканната ни банка се намират в една сграда!