Криоконсервация на стволови клетки

Надникнете в тъканната ни банка. Чрез модерна апаратура от последно поколение гарантираме и съхраняваме виталитета на стволовите клетки на своите пациенти!