Кабинет „Ла Вита Нова”

Периодът на бременността е често като уравнение с много неясни. Подкрепата през този етап е приоритет на колегите ни от акушерския кабинет „Ла Вита Нова”. Запознайте се с тях!