Фетална морфология

В първия епизод на влога на болница „Св. Лазар” ще ви запознаем отблизо с основната ни дейност – проследяване на бременност. За целта ще ви покажем прегледа на акушерката и наш колега – Йоана Иванова.