Чудото стволови клетки - Защо да съхраним?

Досега ви разказахме за всички важни процеси, свързани със стволовите клетки. В това видео даваме думата на родителя. Запознайте се с д-р Симона Церовска, специалист по ортопедия и травматология и нейната история.