Грета Кралева

Грета Кралева

Грета Кралева завършва МУ - София със специалност акушерка през 1987г. Веднага след придобиването на специалността започва работа в родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом“. По време на 13 годишния си стаж в меката на акушерството и гинекологията завършва допълнителни квалифакационни курсове по анестезиология и реанимация и оперативна гинекология. От този период датира и нейното познанство с д-р Тияна и Валентин Николови, които я привличат като един от съвсем първите кадри на новосъздадената болница „Свети Лазар“ и от 2000г. тя е основна движеща единица, както в медицинската, така и в административната дейност на лечебното заведение. Ръководната и позиция обаче не я отказва или препятства да води естествени раждания винаги, когато има възможност, тъй като това за нея си остава най-голямата и страст ии призвание.