Главен ембриолог Светла Клисурска

Главен ембриолог Светла Клисурска

Светла Клисурска е бакалавър по Биология и Химия - ПУ "П. Хилендарски". Защитава с отличен успех и 2 магистърски степени: 

Магистър по "Биоразнообразие, екология и консервация" - ПУ "П. Хилендарски" 
Магистър по "Биология на развитието" - СУ "Св. Климент Охридски" с дипломна защита на тема "Изследване морфологията на сперматозоидите по метода Strict criteria и ДНК фрагментацията при мъжкия фактор за безплодие".

В областта на асистираната репродукция работи от 2009г.  
Специализира в Санкт Петербург в Научно изследователски институт по акушерство и гинекология "Д. О. Отта" с теоретична и практическа насоченост.

Прави неколкократни обучения в Медицински университет и ЗАО "Медицинская компания ИДК" - град Самара. Многократните и специализации във водещи европейски лаборатории затвърждават получените умения по сперматозоиден анализ, обработка на семенна течност и прецизност в извършване на редица ембриологични манипулации – IUI, IVF, ICSI, IMSI, PESA, TESE, ASSISTED HATCHING.

Владее техниките за криопрезервация на репродуктивни клетки – замразяване и размразяване на сперматозоиди, витрификация на якцеклетки и ембриони.

Делегат е на редица конгреси с наше и международно участие.