Габриела Георгиева

Габриела Георгиева е възпитаник на немска гимназия, като след завършването й продължава образованието си в London School of Economics and Political Science със специалност "Международни отношения". По време на следването си отдава три години и на авиацията, работейки като кабинен състав към Българския национален превозвач. За кратък период от време достига ръководна позиция и функция в структурата на летателния екипаж. Веднага след придобиване на бакалавърската си степен избира да се приземи трайно и започва работа като част от маркетинг екипа на СБАЛ „Свети Лазар“ през 2014г. Скоро след това придобива и магистърска степен със специалност "Здравен мениджмънт", което допринася за успешното й развитие като мениджър на болницата. Преминава множество курсове за усъвършенстване на лидерските умения, сред които „Лидерска академия“ на сдружение „Съвета на жените в бизнеса в България“.