Д-р Жорес Стойков

Д-р Жорес Стойков

Д-р Стойков завършва медицина в МУ София през 2008г. През 2013г. придобива специалност по акушерстшо и гинекология.

Притежава магистърска степен по  „Здравен мениджмънт“.

Преди да стане част от екипа на СБАЛ “Свети Лазар“ през периода 2008-2017г. д-р Стойков работи в родилно отделение на II МБАЛ.

Успешно преминава редица специализирани курсове свързани с Ултразвукова диагностика в Акушерството и Гинекологията, колпоскопия, инвазивна и неинвазивна диагностика. Освен това е автор на редица научни статии на тема спешна оперативна гинекология и кървене в акушерството. Д-р Стойков владее отлично английски и италиански език.