Д-р Валентин Николов

Д-р Валентин Николов

Д­-р Валентин Николов, ДМН завършва редовния курс по медицина в Медицинска Академия­София през 1979г. с пълно отличие от Държавните изпити. Удостоен е със Златна значка на Академията, за отличен успех.

През 1980г. успешно се представя на обявен конкурс за асистент по акушерство и гинекология в Научния институт по акушерство и гинекология към Медицинска академия.

От есента на същата година започва академичната му кариера по Акушерство и гинекология – научна, преподавателска и лечебна дейност в периода до 2000г. Изгражда се като многопрофилен специалист по акушерство и гикнекология, продуктивен научен работник и уважаван студентски преподавател. Преминава успешно и задълбочено през всички лечебни звена на НИАГ, което го прави търсен и известен специалист сред пациентите от цялата страна и уважаван, и почитан лекар от своите колеги и студенти.

Участва и е автор на редица научни разработки, намерили приложение в клиничната практика. Публикува свои работи в наши и чужди авторитетни медицински издания.

Провежда няколко задгранични специализации в реномирани европейски университетски клиники ­ „Сент Антоан“­Париж, „Бодлок“­Париж, „Сент Венсан дьо Пол“­Париж, Рен­ Нормандия, които допринасят за цялостното му изграждане и усъвършенстване като значим специалист.

Участник е и в научни форуми на СЗО по редица проблеми на общественото здраве. През 1995г. , в резултат на задълбочаната му иновативна дейност в пренаталната медицина, той защитава докторат на тема „Пренатална диагностика на вродените неврални аномалии у плода“. Тази дисертация поставя началото на ефективната пренатална диагностика на невралните дефекти в практиката на акушер-­гинеколозите в цялата страна.

Той пръв в България диагностицира пренатално ехографски вродения спинален дизрафизъм у плода. Диагноза най - често несъвместима с живота, поставяна в близкото минало изключително след раждането. Въвежда доплер­-ехографията при пренаталната диагностика като рутинен метод, внедрява и новостите в ехографската пренатална диагнокстика изобщо.

Участва в ръководсктвото на редица семинари, посветени на този вид иновации в практиката.

През 1999г. съвместно със съпругата си изгражда и открива първата изцяло частна акушеро-­гинекологична клиника в РБългария – СБАЛ“Свети Лазар“,София.В годините тя заема едно от най­-престижните места в майчиното и детско здравеопазване, налага нови ,по-­високи стандарти на медицинско обслужване на бременната, родилката и новороденото. Доказателство за това са постигнатите блестящи медицински показатели – значително по-­ниска от тази за страната перинатална детска смъртност, нулева майчина смъртност ,родов травматизъм, вътреболнични инфекции и д­р. Д-р Николов пръв в България внедрява и триизмерното ехографско изследване на бременността в реално време/4Д/ като един от важните елементи на съвременната пренатална диагностика на аномалиите на плода.

Прилага най­-авангардните нови методи на поведение при естественото, дирижираното и оперативно раждания, третирането на патологията на бременността в различните й аспекти, персоналното обслужване на пациентите.Болницата е първото частно здравно заведение в страната с разкрит детски интензивен сектор от 2­ро ниво за третиране и отглеждане на рискови и недоносени деца. В годините, болницата трикратно променя своя външен и вътрешен облик като прилага най­-авангардните решения в устройството си и естетическата си визия.

В цялата си съзнателна дейност на медицински специалист Д-р Николов се ръководи от своя човешки и професионален дълг, поддържайки в своята болница европейски стандарт на медицинско обслужване, създавайки здраве и дарявайки нов живот.