Д-р Тодор Тодоров

Д-р Тодор Тодоров завършва медицина през 1991г. в Медицинска академия-София. През 2000г. защитава специалност по анестезиология и реанимация. 

По време на специализацията си работи като лекар-реаниматор в Диспансер за белодробни болести гр. Велико Търново, а в последствие - в Центъра за спешна медицинска помощ - гр. София.

Между 2001-2009г. работи във ВМА като анестезиолог и реаниматор.

През това време излиза на две мисии – 2004г. в Ирак и 2006г. в Афганистан като военен лекар. След завръщането си от мисията в Ирак,  между 2010г -2012г., работи в анестезиологично отделение на болница “Св. Екатерина“.  От 2016г. е член на екипа на СБАЛ „Свети Лазар“.  Д-р Тодоров притежава сертификат за завършен курс по регионална анестезия, а   вече притежава диплома за хипнотерапия.