Д-р Тияна Николовa

Д-р Тияна Лазарова Димитриева-Николова е родена в семейство на лекари в Белград, Република Сърбия през 1968г.
Висшето си медицинско образование завършва през 1991г. в скопския медицински университет „Св.Св.Кирил и Методи”. Била е доброволец в селска здравна служба на Република Македония до 1991-92г. 
Провежда специализация в Шри Ланка от 1992/93г. по Акупунктура и Акушерство и гинекология, за което получава почетен сертификат. 

През 1993г. печели конкурс за специализация по Акушерство и Гинекология в Медицинска Академия-София. Преминава през всички сектори на Института по Акушерство и гинекология-София, както и във Втора СБАЛАГ "Шейново"- София. Завършва специализацията в срок през 1998г. като изграден гинеколог.
През 1999г., заедно с д-р Валентин Николов, изграждат първата изцяло частна акушеро-гинекологична болница в София - СБАЛ "Свети Лазар".

Д-р Николова влага огромна енергия в организацията, високото ниво на медицинско обслужване и постигането на изключителни резултати в диагностично-лечебната дейност на болницата.
Участва в международни семинари и курсове по различни субдисциплини. Завършва успешно специализиран курс по медицински мениджмънт, който й помага да бъде успешен директор на болницата. 
Въвежда множество новости в диагностиката и третирането на бременността. Въвежда триизмерната ехография като рутинен метод в практиката на болницата. Промотира нови, авангардни методи на съвременното раждане. Активно участва в трикратното разширяване на първоначално построената болница, с разкриване на нови сектори - инвитро, банка за стволови клетки, ендоскопска хирургия и др.

Става инициатор за построяването на втора болница със същия профил в Република Македония.
Омъжена, с една дъщеря, специализант по пластична хирургия.