Д-р Петя Хубенова

Д-р Петя Хубенова завършва медицина през 2010 година в Медицински университет в София, а през 2018 година придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. Стремежът и за усъвършенстване я води към множество следдипломни квалификации, сред които и едногодишно обучение в Многопрофилна болница Биша-Клод Бернар (Hôpital Bichat-Claude Bernard), гр. Париж, Франция. Професионалният опит през годините натрупва във всички сфери на специалността като коремна хирургия, лицево-челюстна хирургия, детска офталмология, урология и не на последно място аналгезия при раждане. Д-р Хубенова взема участие в множество национални и интернационални конференции, организира научни форуми срещи. Освен това д-р Хубенова има интерс към научно изследователската дейност, защитава докторантура по медицина през 2020г. и е преподавател към ктедрата по Анестезиология и интензивно лечение.