Д-р Марта Дончева

Родена на 7 март 1970г. в г.Москва
1995г. завършва медицина в Медицински Университет г. София.
1996г. започва работа като акушер-гинеколог в Първа АГ болница,,Тина Киркова"/понастоящем -ПСАГБАЛ,,Св.София"/
2002г. Придобивам специалност по акушерство и гинекология.
От 1995г. работи в ПСАГБАЛ като акушер-гинеколог до 1.10.2016г.
Понастоящем продължавам да работя в частния си МЦ  като договорен партньор с няколко софийски болници. 
Има интерес в областта на ендоскопските методи за диагностика и лечение ,като работя по тази методика повече от 10 години .
В областта на акушерството , толерира и подкрепя естественото раждане,но също така уважава избора на жената за раждане-оперативно или естествено,след подробно обсъждане на плюсовете,минусите,рисковете и непредвидените обстоятелства.
Преминала следните курсове в България:
2000г. Ехографска диагностика – МУ г. София
Лапароскопия и хистероскопия в гинекологията МУ г.София
2000г. Колпоскопия - МУ г. София
2002г. Гинекологична ендокринология МУ г. София
2007г. Здравен мениджмънт - МУ г. София
2010г. Диагностична лапароскопия в гинекологията - МУ г. Плевен
2011г. Оперативна лапароскопия в гинекологията - МУ г. Плевен
Гинекология на детската и юношеската възраст-МУг.София
Високо рисково раждане МУг.София
Курсове Ултразвук в акушерството г.Правец и др.
Курсове в чужбина:
2009г. Office endoscopy–Florence, Italy /Офис хистероскопия/
2013г. A to Z Laparoscopic Suturing Leuven Belgium/Лапароскопски шевове от А до Я/
2013г. Modern Hysteroscopy – Leuven, Belgium/Съвременна хистероскопия/
2013 г. Advanced Technique in Operative Gynaecological Endoscopy – Strasbourg, France/Техника за напреднали в оперативната гинекологична лапароскопия/
2014 г. Transvaginal Laparoscopy Course – Leuven, Belgium/Трансвагинална лапароскопия/
2014 г. Reproductive Medicine and Embryology – Kiel, Germany; Gottingen, Germany/Репродуктивна медицина и ембриология/ и др.

С изполването на сайта, Вие приемате нашата политика за защита на личните данни

Вижте повече OK