Д-р Лидия Гърчева

Д-р Лидия Гърчева завършва медицина през 1984 г. в Мецицинска акадения-София. През 1992 г. придобива специалност трансфузионна хематология, а през 1996-97-а специализира обработка и замразяване на стволови клетки в Париж. По-късно завършва специализации в Берлин, Хановер, отново Париж и Католическия университет в Рим.

През 1997г. участва в екипа, извършил първата констно-мозъчна трансплантация в България. Лекарското съсловия я избира за медик на годината.

Сега д-р Гърчева е завеждащ лабораторията и банката за съхранение на стволови клетки в Болница „Свети Лазар“ и уважаван член на нашия екип.