Д-р Красимир Паликов

Д-р Красимир Паликов

Д-р Красимир Паликов завършва медицина през 1990г. в Медицинска Академия-София, където по-късно придобива и специалност по акушерство и гинекология.

Професионалните умения на д-р Паликов обхващат извършването на колпоскопия и деструктивно лечение на  преканцерозите на маточната шийка, 3D/4D ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, както и във воденето на високо рисково раждане. Като привърженик на естественото раждане, той работи тясно и с екипа на акушерското звено на СБАЛ „Свети Лазар“ – La Vita Nova.

Започва професионалния си път като млад лекар в ЦСМП в град Елин Пелин, а след това прекарва няколко години като специалист в акушеро-гинекологично отделение на Общопрофилна болница Тархуна, Либия, където извършва всички дейности, характерни за длъжността - наблюдение на бременност и патология на бременността, нормално и оперативно родоразрешение, хирургично лечение на гинекологични заболявания.