Д-р Анелия Маждракова

Д-р Анелия Маждракова завършва медицина в МА София през 1986 г. През 2000 г придобива специалност Детски болести.

Работи 3 години по разпределение в Общинска болница Станке Димитров сега Дупница, а след това от 1990 до 2012 в ЦСМП София като педиатър.

От 2012 до 2019 е педиатър в УПМБАЛ Отделение за недоносени и деца с повишен риск. Междувременно работи и в Неонатологиите на ВМБАЛ, София мед, Панагюрище, ПСБАЛАГ Св. София. От 2019 до юни 2021 в Болница Лозенец.