Анастасия Грозева

Анастасия Грозева e психолог, психотерапевт и психоаналитик в сформиране под супервизията на асоциация „Българско психоаналитично пространство“. Започва обучението си по психология  в „Алберт Лудвиг университет“, Германия, има бакалавър в „Софийски университет“ и магистър в „Нов български университет“. Има редица следдипломни квалификации по арт терапия, фототерапия, в областта на психичното здраве в ранното детство от участия в симпозиуми, обучения и семинари в Германия, Италия и България от водещи специалисти в областта. Преподавател в „Нов български университет“ за определено време.

Започва психологическата си частна практика преди 15 години и специализира в работа с родители и деца. Учредява организация за ранно детско развитие, а по-късно и терапевтично пространство за родители и деца.

Специализира  в работа с бременни преди 4 години, а от една година работи и с жени , претърпели загуба по време на бременността. Има богат опит като лектор.

Работи с деца и родители, които се сблъскват с различни трудности по време на порастването на децата и съпровожда родителите в травматични ситуации, води срещи и ателиета за родители и деца.

Използва арт- и фототерапевтични техники в работата си през психоаналичен психотерапевтичен прочит.

Майка на четири деца.