Защо в ТБ „Свети Лазар“

Първата официално акредитирана частна банка за стволови клетки у нас “Св. Лазар” е създадена през 2005 г., за да даде възможност на българските семейства да защитят бъдещето на своите деца, възползвайки се от едно от най-значимите постижения на съвременната медицина.

Като пионер в рутинното събиране, обработка, замразяване и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв в България, “Св. Лазар” е оборудвана изцяло според утвърдените световни стандарти и разполага с екип от изключителни професионалисти. Ръководител на лабораторията и криобанката е д-р Лидия Гърчева, която придобива специализации по обработка и замразяване на стволови клетки в Париж, Берлин, Хановер и Рим, а през 1997 г. участва в екипа, извършил първата костно-мозъчна трансплантация в България. Д-р Гърчева е и национален консултант в изготвянето на стандартите за Агенцията по Трансплантация.

От откриването си досега “Св. Лазар” е предпочетена от над 1300 български семейства като най-добрата и сигурна банка, в която да съхранят стволовите клетки на своите деца. Анализът на събраните през годините данни показва, че има защо - обемът на пробите, процентът стволови клетки и регистрираният виталитет след обработката им от екипа на “Св. Лазар” са напълно идентични с резултатите на водещите клетъчни банки в Европа и САЩ.

Опит

“Св. Лазар” е първата официално акредитирана банка за извличане, обработване и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв в България. Екипът ни се състои от утвърдени специалисти с дългогодишна практика и модерно мислене, които се стремят към поддържането на най-високи стандарти и непрекъснато обновяване на използваните технологии.

Качество

Всички изследвания и процедури, свързани със съхраняването на стволовите клетки се извършват от нашия екип в нашите лаборатории. Апаратурата и консумативите, които използваме, са на утвърдени световни производители. Това гарантира максимален контрол, прецизност и качество на услугата.

Надеждност

Фактът, че “Св. Лазар” се намира на територията на България, ни позволява да намалим значително времето между събирането на кръвта от пъпната връв и замразяването на стволовите клетки, което е от изключителна важност за запазването на тяхната жизненост. По този начин успяваме да запазим 100% клетъчен виталитет в над 95% от пробите, съхранявани при нас - гаранция за по-добър резултат при бъдещо приложение на материала.

Достъпност

Във всеки един момент нашите пациенти могат да изискат текуща информация за стволовите клетки на своето дете или да посетят “Св. Лазар” и лично да се убедят в условията на съхранение. Вратите ни са отворени и за всички бъдещи родители, които искат да се запознаят с процедурата и да получат подробна информация от нашите специалисти.

Мобилност

Банка “Св. Лазар” е оборудвана с високотехнологични транспортни съдове, които ни дават възможност при необходимост да доставим пробите на нашите клиенти до всяка една болница по света. Последното транспортиране беше успешно осъществено до Duke University Hospital в Северна Каролина, САЩ.

Контрол

Дейността ни се контролира от всички компетентни държавни институции. Банка за стволови клетки “Св. Лазар” притежава разрешение за дейност от МЗ № СБ 321/27.12.2010 г., акредитация от МЗ № RD 01-407/12.06.2009 г. и удостоверение от Изпълнителната Агенция по Трансплантация № 30/23.12.2010 г.

Цялата апаратурата в лабораторията и банката на “Св. Лазар” е на американската компания THERMO Scientific, която е най-големият и авторитетен производител в бранша. Всички проби се съхраняват в криоконтейнери с течен азот при постоянна температура от -196°С, гарантирана със сигнални алармени системи на 3 нива.

“Св. Лазар” разполага и с аварийна система за собствено електрическо захранване. Въпреки че не e необходим за самото криосъхранение, почти всички контролни, аварийни и оперативни системи работят на ток и липсата на подобен “резервен вариант” би поставила под сериозно съмнение отговорността и сигурността при дълготрайно съхранение.