Често задавани въпроси

Има твърдения, че кръвта, от която се извличат стволовите клетки, е жизнено необходима за новороденото и лишавайки го от нея, ние го обричаме на няколко доста тежки заболявания. Има ли основания да се вярва в тези твърдения?

-Не, защото при раждане всеки акушер е длъжен да изтласка максималното възможно количество кръв от пъпната връв към детето. Едва след тази процедура пъпната връв се клампира и прерязва. Кръвта, съдържаща стволовите клетки за замразяване, се намира във вече прерязаната пъпна връв и в случай че не бъде събрана, се оставя да изтече.

Какъв контрол осъществявате върху съхраняването на стволовите клетки?

-Има отговорни лица, които следят показателите и апаратурата денонощно. Освен това, има електронен контрол на самите криоконтейнери, свързан с алармени сигнални системи на 3 нива, които се активират при най-малкото отклонение от зададените параметри. “Св. Лазар” разполага с независимо от националната електрическа мрежа захранване, което позволява обработка, замразяване и размразяване на проби дори при аварии. Също така на първата и петата година от замразяването се провеждат контролни тестове за установяване на виталитета на пробите. Най-дълго съхраняваните клетки в банката, които са размразени за трансплантация, са на 5 години и при изследванията показват 100% виталитет, което също е доказателство за сигурността и качеството на съхранение.

Защо да изберем “Св. Лазар”, а не някоя от големите европейски клетъчни банки?

-Големите банки имат клонове в много страни, но за съжаление в България те са представени само чрез дилърска мрежа, която събира пробите и ги изпраща за обработка и съхранение в централата на компанията-майка. “Св. Лазар” се намира в България и извършва всички процедури по изледване, обработка и замразяване на стволовите клетки на територията на самата банка. Това съкращава многократно времето между събирането на кръвта от пъпната връв на новороденото и съхраняването на вече обработените стволови клетки в криокамера. Доказано е, че в оптимален вариант обработката преди замразяването трябва да започне до 6 часа след събирането на кръвта от пъпната връв. След 24-тия час виталитетът на клетките чувствително намалява, което поставя под въпрос тяхната използваемост в бъдеще.

Има ли опасност да получа чужди стволови клетки?

-Абсолютно никаква. Изготвя се електронно досие на пациента. Освен това клетките се поставят в сак. Сакът се поставя в метална касета, а касетата - в метална рамка. И трите неща са надписани поотделно. В папка е описано подробно къде се намират клетките, как и кога са замразени, както е описана и кривата на замразяване - нещо уникално като пръстовите отпечатъци.

Има ли случаи на използвани за лечение стволови клетки, съхранявани в “Св. Лазар”?

-До момента “Св. Лазар” има три успешно размразени, транспортирани и използвани за лечение проби. Последната от тях бе изпратена в САЩ в началото на 2011 г.

Напоследък в България се говори все по-често за изграждането на публична клетъчна банка. Ако това се случи и имаме възможност да даряваме пъпната връв на децата си, бихте ли ни посъвтевали да го направим?

-Съхраняването на стволови клетки от пъпна връв е едно много отговорно решение. За съжаление възможността за неговото осъществяване е само една - при самото раждане. Дали клетките ще бъдат дарени на публична банка за спасение на нечий живот или ще се предпочете частното банкиране, подсигуряващо бъдещето на самото дете и семейството, е лично решение.

Каква е вероятността при нужда да се намери подходящ донор от публична клетъчна банка и колко време би отнело подобно търсене?

-Търсенето може да продължи с месеци и за съжаление няма гаранция, че ще завърши с успех. Подходящ донор може да бъде намерен в банки, съхраняващи голям брой проби, като цената на самото търсене е между 25 000 и 30 000 евро, което многократно надхвърля цената на частното банкиране.

Губят ли стволовите клетки от виталитета си, докато са замразени? Колко време могат да бъдат съхранявани?

-Теоретично стволовите клетки не губят виталитета си, докато са замразени. Първата размразена проба във Франция е била в криокамера в продължение на почти 20 години и при размразяването си показва 100% съответствие на виталитета на клетките спрямо виталитета им в момента на замразяването. На теория, при правилна обработка и замразяване, клетките могат да бъдат съхранявани вечно.

Как е уреден въпросът със собствеността на стволовите клетки? Кой може да ги използва и има ли право банката да се разпорежда с тях?

-До навършване на пълнолетие на детето родителите имат право да решават съдбата на стволовите му клетки. Освен че могат да бъдат използвани от притежателя си, могат да бъдат дарявани на други членове на семейството или на други пациенти. Банката няма право да се разпорежда със стволовите клетки, освен чрез изричното нареждане от страна на клиента.

Струва ли си да инвестираме в запазването на стволови клетки от пъпната връв, след като при необходимост такива могат да бъдат взети от костния мозък?

-Източник на стволови хемопоетични клетки освен от кръвта от пъпна връв е и костният мозък. От него стволовите клетки се добиват под обща анестезия, чрез многократни костни пункции - инвазивен метод с висок риск от усложнения.

Какъв е минималният виталитет на стволовите клетки, необходим за успешното им последващо приложение? А минималното количество?

-Виталитет над 80% и над 30 мл общо количество при добра клетъчна концентрация.

Защо повечето банки предлагат съхранение на пробите в два отделни сака на две различни места?

-Съхранението на стволови клетки в два сака се рекламира като допълнително осигуряване. При параметри (брой, виталитет, концентрация), позволяващи замразяването им в 1 сак, решението те да се разпределят в 2 сака води до по-големи загуби при размразяване.