Защо при нас

Предоставяме сигурност за Вас и Вашите новородени деца, чрез:

  • Високо квалифициран медицински персонал
  • Високо технологично медицинско оборудване
  • Пълна гама на необходими медикаменти, консумативи


Нашият стил е индивидуалния подход към вас:

  • съобразен с вашите желания за индивидуален план за раждане, осъществими поради високия професионализъм, компетентност и опитност на екипа ни
  • индивидуално отношение на персонала към вас
  • индивидуален режим, съобразен с вашите желания по отношение на присъствието на бебето при вас


Единствено при нас може да осъществите вашето желание за "Естествено раждане" (виж подробности в Естествено раждане)

При нас получавате комфорт и спокойна обстановка:

  • присъствие на съпруг или друг Ваш близък (без да се заплаща)
  • високо ниво на хигиена
  • съобразено хранително меню
  • Wi-Fi, телевизия, телефон

В нашата болница се извършва пълният обем дейности, необходими във всяка ситуация в акушерството, от нормално раждане до високо-рисково раждане.

Воденето на раждане е една от основните ни дейности.
Извършва се при задължителното участие на 4 лекари и 2 акушерки. За състоянието на новороденото се грижи неонатологичен екип, включващ специалист неонатолог. Това е изключително важно условие за бързата адаптация на бебето.

В процеса на раждането, по правило, “участва” и бащата.

Болница "Свети Лазар" работи 24 часа в денонощието.