Цени

Раждане на НЗОК осигурени:
1. Пакет раждане към двойна стая................................3350лв.
2. Пакет раждане към единична стандартна стая................................3820лв.
3. Пакет единична разширена стая................................4735лв.
4. Пакет раждане към студио................................4780лв.
5. Пакет раждане към апартамент................................6630лв.
7. Пакет раждане към екип Ла Вита Нова в двойна стая................................3475лв.
8. Пакет раждане към екип Ла Вита Нова в единична стая................................4345лв.
9. Пакет раждане към екип Ла Вита Нова в единична разширена стая................................5180лв.
10. Пакет раждане към екип Ла Вита Нова към апартамент................................7120лв.

Цените са пакетни и включват:
- раждането, независимо дали то е нормално или секцио
- неонатологичните грижи за новороденото
- престой на Вас и новороденото
- акушерски грижи за Вас
- избор екип
- храни, напитки, медикаменти и консумативи