Цени

ПАКЕТ РАЖДАНЕ - ДВОЙНА СТАЯ 3100 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ - ЕДИНИЧНА (СТАНДАРТ) СТАЯ В ТОВА ЧИСЛО И ИЗБОР НА ЕКИП 3550 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ - СТУДИО 4130 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ – ЕДИНИЧНА (ЛУКСОЗНА) СТАЯ 4480 лв.
РАЖДАНЕ АПАРТАМЕНТ 6330 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК “ЛА ВИТА НОВА“ - ДВОЙНА СТАЯ 3215 лв.
ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК „ЛА ВИТА НОВА“ - ЕДИНИЧНА СТАЯ (СТАНДАРТ) 4000 лв.
ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК „ЛА ВИТА НОВА“ - СТУДИО 5025 лв.
ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК „ЛА ВИТА НОВА“ - ЕДИНИЧНА (ЛУКСОЗНА) СТАЯ 5025 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ДОГОВОР ЗА РАЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИ 1500 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пакетните цени включват раждане (естествено и оперативно), анестезия, лекарски хонорар, болничен престой, неонатологични грижи, всички консумативи за майката и бебето, храноден, телевизия, интернет и телефон. Пакетните цени са за здравноосигурени пациенти.