Цени

ПАКЕТ РАЖДАНЕ - ДВОЙНА СТАЯ 2960 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ - ЕДИНИЧНА (СТАНДАРТ) СТАЯ В ТОВА ЧИСЛО И ИЗБОР НА ЕКИП 3405 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ - СТУДИО 4405 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ – ЕДИНИЧНА (ЛУКСОЗНА) СТАЯ 4405 лв.
РАЖДАНЕ АПАРТАМЕНТ 6115 лв.
ПАКЕТ РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК “ЛА ВИТА НОВА“ - ДВОЙНА СТАЯ 3055 лв.
ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК „ЛА ВИТА НОВА“ - ЕДИНИЧНА СТАЯ (СТАНДАРТ) 3840 лв.
ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК „ЛА ВИТА НОВА“ - СТУДИО 4895 лв.
ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛНО РАЖДАНЕ (ВОДНО) С АК „ЛА ВИТА НОВА“ - ЕДИНИЧНА (ЛУКСОЗНА) СТАЯ 4895 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ДОГОВОР ЗА РАЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИ 1450 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пакетните цени включват раждане (естествено и оперативно), анестезия, лекарски хонорар, болничен престой, неонатологични грижи, всички консумативи за майката и бебето, храноден, телевизия, интернет и телефон. Пакетните цени са за здравноосигурени пациенти.