Пакет проследяване

За първи път в България, в болница "Свети Лазар"е въведено проследяване на бременността с уникалната ехографска апаратура от ново поколение на Дженерал Електрик - ВолузонЕ6. Апаратурата осигурява разширени изследвания на плода в реално време с максимална надеждност на диагнозата. При ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ, включено в пакет „Женска консултация", се извършва 4D ехографски скрининг, както и фетална морфология, като се следи за аномалии проявяващи се в различен срок от бременността. Екип от специалисти са на разположение за консултации, прегледи, респ. хоспитализации 24ч./7д. през цялата бременност.

 

ПЪРВИ ПРЕГЛЕД – в съвсем начална беменност/до 5г.с./

 • анамнеза;
 • гинекологичен преглед;
 • 4D ехографски преглед;
 • имунологична проба за бременност/по преценка/ при налична сърд.дейност-пълна кр.картина+биохимично изсл.на кръвта;
 • кр.група
 • запознаване с методите на пренаталната диагностика;

ПРЕГЛЕД В 11-12 гест.седмица

 • гинекологичен преглед;
 • колпоскопски преглед;
 • цитонамазка по Папаниколау;
 • влагалищна микробиология;
 • 4D ехограско изследване на плода; фетална морфология
 • ПАПА-тест/биохимичен скриниг/при желание от пациентката-заплаща се допълнително;

ПРЕГЛЕД В 18-19г.с.

 • 4D ехографска фетална морфология;
 • амниоцентеза – при налични индикации и желание отстрана на пациентката- заплаща се допълнително;

ПРЕГЛЕД В 22-24г.с.

 • 4D ехография на плода- темп на нарастване, фетална морфология;сърдечна дейност;
 • урокултура на бременната;
 • ПКК+биохимия на кръвта;
 • консултация интернист/вътрешен лекар/- анамнеза, ЕКГ,физикално изследване на бременната;
 • влагалищна микробиология по преценка;

ПРЕГЛЕД В 28г.с.

 • кардиотокографски запис на бременността/Нонстрес тест/
 • 4D ехография на плода; фетална морфология
 • Доплер-ехография на плода;

ПРЕГЛЕД в 32-33г.с.

 • кардиотокографски запис;
 • Доплер-ехография; фетална морфология
 • ПКК+биохимия+хемостазеология на кръвта;

ПРЕГЛЕД в 36г.с.

 • кардиотокографски запис;
 • Доплер-ехография; фетална морфология
 • влагалищен преглед;
 • обсъждане на вида родоразрешение;
 • планиране на дата за родоразрешение при желание от страна на пациентката;

ПРЕГЛЕДИ в 37;38;39;40г.с.

 • кардиотокографски записи;
 • Доплер-ехография по преценка;
 • влагалищен преглед при налични маточни контракции;