Фетална морфология

Феталната морфология е високоспециализиран анализ, който се извършва с помощта на ултразвуков апарат. Целта му е да се направи оценка на анатомичното развитие на плода в различните етапи от бременността, а именно - първи, втори и трети триместър.

Методът е абсолютно атравматичен както за плода, така и за майката, и при необходимост може да бъде част от всеки един рутинен ехографски преглед. Нашите акушер-гинеколози са сертифицирани да извършват този тип диагностика, тъй като тя представлява много важна част от доброто проследяване на бременността.

Основната цел на това изследване е ранното откриване на среднотежки и тежки анатомични отклонения на плода, несъвместими с извънутробния биологичен живот и неговата социална адаптация. Именно затова СБАЛ „Свети Лазар“ е оборудвана с най-високото ниво на ехографска апаратура и позволява детайлното изследване на плода във всеки един период от развитието му.

Изключително важно е феталната морфология да се извършва от висококвалифициран специалист, особено при пренаталната диагностика. В различните етапи на бременността, изследването се прави в различен обем, като това зависи от стадия на развитие на самия плод. Желателно е всяка една бременна да бъде прегледана минимум два пъти по време на своята бременност.