Фетална морфология

Феталната морфология е високоспециализиран анализ, който се извършва с помощта на ултразвуков апарат. Целта му е да се направи оценка на анатомичното развитие на плода в различните етапи от бременността, а именно - първи, втори и трети триместър.

Методът е абсолютно атравматичен както за плода, така и за майката, и при необходимост може да бъде част от всеки един рутинен ехографски преглед. Нашите акушер-гинеколози са сертифицирани да извършват този тип диагностика, тъй като тя представлява много важна част от доброто проследяване на бременността.

Основната цел на това изследване е ранното откриване на среднотежки и тежки анатомични отклонения на плода, несъвместими с извънутробния биологичен живот и неговата социална адаптация. Именно затова СБАЛ „Свети Лазар“ е оборудвана с най-високото ниво на ехографска апаратура и позволява детайлното изследване на плода във всеки един период от развитието му.

Изключително важно е феталната морфология да се извършва от висококвалифициран специалист, особено при пренаталната диагностика. В различните етапи на бременността, изследването се прави в различен обем, като това зависи от стадия на развитие на самия плод. Желателно е всяка една бременна да бъде прегледана минимум два пъти по време на своята бременност.

Феталната морфология на плода се извършва по специфични периоди на израстване, като процедурата се провежда един път на триместър и периодите за фетална морфология се отчитат с дадени признаци на нормално развитие и те са следните:

Първи триместър (между 11-та и 13-та гестационна седмица):

При нормално развитие на плода, по време на първата фетална морфология може да се видят крайниците, кръвоносните съдове, стомахът, пикочният мехур и сърцето.

Ранната фетална морфология може да покаже различни генетични изменения на плода и да насочи към хромозомно аномалии. Ясно изразената носна кост и дебелината на нухалната транслуценция позволяват на специалиста да потвърди или отхвърли съмнения за Даун.

Втори триместър (между 18-та и 23-та гестационна седмица):

По време на втората фетална морфология, бебето започва да се движи, да чува и да отваря очи.

Какво може да разберем от феталната морфология в този момент?

 • Добре ли е оформено лицето на всички негови части
 • Как се развиват мозъкът и черепните кости
 • Как се оформя гръдният кош
 • До колко е развито сърцето на плода
 • Има ли дефекти на предната коремна стена и пикочно-половите пътища
 • Добро ли е състоянието на отделителната и дихателната система
 • Как се развиват външните полови органи и кръвоносните съдове

Трети триместър (между 32-34 гестационна седмица):

По време на третата фетална морфология успяваме на получим информация за основните органни системи на бебето:

 • Състоянието на централната нервна система
 • Сърдечния статус
 • Нормално-развиващи се хранопровод и стомах
 • Нормално-развиващи се бъбреци и пикочен мехур
 • Нормално-развиващи се крайници.

 

Д-р Валентин Николов, д.м., Д-р Тияна Николова и Д-р Веселина Славкова са сертифицирани за провеждане на фетална морфология в СБАЛ Свети Лазар.