ЦЕНИ

УЗД ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ I-ВИ ТРИМЕСТЪР…..…..................................170лв.

УЗД ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ II-РИ ТРИМЕСТЪР.........................................200лв

УЗД ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ III-ТИ ТРИМЕСТЪР .......................................200лв.

УЗД ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ ЗА БЛИЗНАЦИ...............................................290лв.

ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯ НА  БРЕМЕННОСТТА………................…........................60лв.

НОНСТРЕС ТЕСТ/NST/ НА ПЛОДА…………………….........................................….65лв.

ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ…………..............................................…......80-140лв.                                                                                 

АКУШЕРСКА КОНСУЛТАЦИЯ………...................................................................80-140лв.

КОНСУЛТАЦИЯ С Ла Вита Нова…………………................................………………..80лв.

ПAКЕТ ЗА ПЪЛНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ С ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ................... 2100лв.

ПАКЕТ АКУШЕРСКА КОНСУЛТАЦИЯ..............................................................800лв.

ПАКЕТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДВУПЛОДНА БРЕМЕННОСТ..............................2980лв.