Акушерски кабинет “La Vita Nova”

   

Когато вече сте установила, че сте бременна трябва да вземете решение кой и къде ще наблюдава вашата бременност. В България изборът е сведен до две възможности- при акушер-гинеколог по здравна каса, или на частна практика.

Вече повече от 10 години на територията на София съществува още една възможност- наблюдение на нормална бременност от екип на акушерското звено в болница "Свети Лазар," а именно екипът „Ла Вита Нова“.

Акушерската консултация е една нова възможност с индивидуален подход в наблюдението на нормално протичаща бременност. Освен рутините прегледи и изследвания, чисто по женски може да разисквате различни проблеми свързани с вашата бременност. 

В „Ла Вита Нова“ една акушерска консултация продължава 40-60 минути. Акушерката ще се запознае подробно с вашето здравословно състояние, начина ви на живот, хранителни навици, спорт, любими занимания. Ще отдели специално време и внимание на всички ваши притеснения съпътстващи една бременност, оплаквания, страхове породени от разказите на други жени или от прочетеното в интернет. Ще ви помогне да направите своя избор за мястото и начина на подготовка за раждането и последващите грижи за бебето. Ще обсъдите вашият план за раждане, мястото и начинът на раждане.

Акушерката е квалифициран специалист, който е добре запознат с нормално протичащата бременности е добре подготвена да отличи нормалното от патологията.

При възникнали проблеми или усложнение  с бременността  ще ви насочи към акушер-гинеколог.Всички специализирани изследвания -Ултразвук, фетална молфология ,генетични изследвания се извършват от специалист акушер-гинеколог.

Възможностите за акушерска консултация в Акушерко звено в болница "Свети Лазар "за няколко:

  1. Пълен пакет за наблюдение, който включва 12 посещения. В тези посещения са включени рутините изследвания на кръвни показатели, урина, кръвно налягане, измерване на тегло, хранителен режим, проследяване на детски сърдечни тонове на мониторен запис, изготвяне на индивидуален план на раждане. По този начин вие взаимно се опознавате с акушерката и изграждате  доверие, което е предпоставка за добро протичане не само на бременността, но и раждането да е спокойно и безопасно.  Индивидуалният подход е реалност и може за обсъдите раждането в Индивидуална родилна зала където ще бъдете съпроводена през цялото време от акушерката, която е наблюдавала вашата бременност. Подкрепа съобразена с вашите желания, разбирания и чувства .
  2. Индивидуални посещения, включващи проследяване на задължителните показатели съответстващи на срока на бременността. Може да изготвите своя личен план за раждане и да направите своя избор за това къде да родите, с кого и как.
  3. Посещение в последния месец от бременността, свързано с проследяване на детски сърдечни тонове. Ако възможностите на Индивидуаната родилна зала съвпадат с вашите желания за нормално раждане без намеса в естествения ход на родовия процес, ще изготвим личен план за раждане с акушерката, която ще бъде с вас през целият период на раждането и след това. Подкрепата ще продължи и след раждането при кърменето и първите грижи за бебето.

Много често изборът ви за това къде да родите е съобразен с мнението на ваши близки за практиката в дадена болница, или зависи от местоработата на лекаря, на който сте се доверили. Често в този случай водещата фигура в родовия процес е лекаря.

За „Ла Вита Нова“ водещата в процеса на раждането сте вие - майката. Акушерката е с вас през цялото време, като подкрепата е свързана основно с осигуряване на емоционален комфорт и благоприятна среда по време на раждането. Целта на присъствието й е да ви помогне да се чувствате специална, да е уверена във възможностите на вашето тяло, защото тя познава езика на тялото, на жестовете, на изражението на лицето, на звуците. Акушерката ви познава и разбира, което значително ще допринесе за едно нормално и изпълнено с позитивни емоции раждане!