Замразяване на репродуктивни клетки

Замразяване на репродуктивни клетки

Замразяване на репродуктивни клетки /сперматозоиди,яйцеклетки и ембриони/ се осъществява с цел съхранението им за неопределено дълго време без увреждане на тяхната жизненост и преживяемост.Към тях се добавят специални вещества /криопротектори/,които ги предпазват от увреждане при ниските температури, а съхранението е в течен азот при -196оС.

Замразяване на сперматозоиди – извършва се при следните случаи:

 • Съхранение на материал за донорска програма;
 • Предстояща лъче- и химиотерапия /онкологични заболявания на тестисите/;
 • При асистирани репродуктивни технологии,когато в деня на процедурата партньорът ще отсъства;
 • При асистирани репродуктивни технологии,когато партньорът има затруднения с отделянето на семенна течност;
 • При липса на сперматозоиди в еякулата /Azoospermia/ и прилагане на PESA /аспирация на сперматозоиди от епидидимиса/ и TESE /екстракция на сперматозоиди от тестиса/;
 • По собствено желание;

Замразяване на ембриони се извършва при:

 • Овариален хиперстимулационен синдром и невъзможност да се осъществи ембриотрансфер в настоящия цикъл;
 • Наличие на ембриони с добро качество след ембиотрансфера; 
 • Запазване на фертилните способности за бъдещ период;

Съществуват два варианта за криопрезервация на ембриони- т.нар „бавно или програмирано замразяване“ чрез компютърно контролиран замразител със средна скорост на охраждане 1оС/3 мин. при използването на специални ,щадящи клетките криопротектори.

Витрификацията е другият, но все по налагащ се и успешен метод за криоконсервация. Това е процес на преобразуване на веществата в живите клетки до стъклоподобно аморфно състояние без образуване на кристали в резултат на много бързо охлаждане. Високата преживяемост на клетките при витрификация в сравнение с бавното замразяване се обяснява именно с отсъствието на увреждащото въздействие на ледените кристали. Витрификацията съчетава високо скорост на замразяване /около 23 000оС/мин./ и високи концентрации на криопротиктори. Витрификацията се прилага все по успешно и за замразяване на яйцеклетки,поради високото им водно съдържание и по-големия риск от формиране на ледени кристали при „бавното“ замразяване.

Витрификация на яйцеклетки се прилага при:

 • По-късно планиране на бременност и раждане;
 • Преждевременно намаляване на яйчниковата функция;
 • Фамилна обремененост за преждевременна менопауза;
 • Oнкологични заболявания, преди лъче - и химиотерапия;

В болница „Св.Лазар“ метода витрификация се прилага чрез изпозването на уникална затворена система за витрификация и съхранение на яйцеклетки,ембриони и бластоцисти – CRYOPETTE ,Origio. Предимствата на системата са:

 • Изключва възможността за пряк контакт на репродуктивните клетки с течния азот и свързания с това риск от контаминации за разлика от отворените системи;

При тази методика скоростта на охлаждане е изключително висока поради: 

 • Много тънките стени на използваните специални крионосители;
 • Изключително малкия диаметър на крионосителя /275мкм/ прави възможно използването на минимален обем среда /1-1,2мкм /, обезпечаваща бързия топлообмен.