IMSI

Доказано е, че морфологията на сперматозоидите е най-добрия индикатор при оценка на мъжкия оплодителен потенциал. ICSI процедурата /инжектиране на сперматозоид в цитоплазмата на яйцеклетката/ е разработена за случаите, свързани с мъжки фактор на безплодие. Точноста, с която се оценяват морфологичните изменения на сперматозоидите зависи от разделителната способност и увеличението на използваната оптична система.

Сперматозоидите могат да изглеждат морфологично нормални при увеличение 1000х, а в действителност при тях да се установяват различни структурни аномалии при по-голямо оптично увеличение./> 6000x/ За случаите с тежък мъжки фактор е разработена иновационната техника, която включва използването на инвертен светлинен микроскоп, оборудван с мощна оптика, подсилен чрез дигитална обработка на образа, с което се постига увеличение над 6000х, много по-голямо от това, с което се определя сперматозоидната морфология и се прави сперматозоидна селекция при ICSI процедурата /200х или 400х/.

Системата RI IMSITM, с която болница “Св.Лазар” разполага, позволява изпълнението на IMSI процедури за морфологичен скрининг с много висока степен на увеличение /до 7000х/ и в реално време, камера с висока чуствителност и висококонтрастни изображения, гъвкав софтуер за възпроизвеждане на изображенията и съчетаване с ICSI. Чрез системата RI IMSITM се прави подробна визуална оценка на сперматозоидната подвижност, морфологични и органелни характеристики.

Високото оптично увеличение позволява отчитането на сперматозоидни аномалии – вътреядрени вакуоли, които не биха могли да бъдат доказани чрез конвенционалните методи. Микроинжектирането на нормално изглеждащ сперматозоид, но с големи вакуоли намалява честотата на бременностите и увеличава ранните аборти.

Резултатите от редица изследвания показват, че степента на ДНК фрагментация е значително по-висока при сперматозоиди с големи вакуоли, а увреждането на сперматозоидната ДНК е вредно за репродуктивния изход. Индикации за прилагане на IMSI: ü Тежък мъжки фактор /тежка Oligoasthenozoospermia или морфология по Kruger под 4%/; ü Висока степен на ДНК фрагментация на сперматозоидите; ü Ембриони с лоша морфологична характеристика, установена в предходни IVF/ICSI процедури; ü Спонтанни аборти в първия триместър на бременността; ü Поредица от неуспешни ин витро процедури; ü Стерилитет с неизяснен произход;