ICSI

Броят на двойките с мъжки фактор на безплодие е съществен, дори се приема, че той превишава по честота женския фактор и е отговорен за повече от 50% от случаите на безплодие. Методите ICSI/IMSI възникнаха във връзка предимно с мъжкия фактор на инфертилитет. При този метод след механично и ензимно отстраняване на кумулусните клетки ,яйцеклетките се оценяват за степен на зрялост. Само зрели яйцеклетки се подлагат на инжектиране със сперматозоид.

Манипулацията се извършва с помощта на специална техника /микроманипулатор/ под микроскопски контрол. Инжектираните яйцеклетки се поставят в специална среда в инкубатор. На следващия ден се отчита оплождането.Култивирането е както при класическото ин витро оплождане- 2 до 5 дни. За високата успеваемост на метода от значение са редица фактори,но най-вече: Ø Опита,умението и прецизността на ембриолога при избора на най-жизнеспособния сперматозоид / със специфична подвижност,правилна форма и размери,без дефекти по основните му части- главичка,шийка,опашка/ Ø Съвременна,високоспециализирана апаратура,подсигуряваща бързина, точност и пецизност.

В ин витро лабораторията на болница „Св.Лазар“ оплождане на яйцеклетки по метода ICSI се извършва от квалифициран ,опитен ембриолог при използването на микроманипулатор INTEGRA 3- богат спектър от функции и характеристики,които го правят най-интуитивната механична система за микроманипулация ,която света някога е познавал. Всеки детайл на Integra 3 е насочен към една цел- да се гарантират възможно най-добри условия за ICSI манипулация.

При работа с репродуктивни клетки в лабораторни условия температурата и времето са от решаващо значение. Integra 3 е последно поколение микроманипулатор и предлага възможно най-доброто за бърз и лесен начин на използване-отделни джойстици за грубо и фино движение,фини вертикални,аксиални и ротационни движения,подобрена бърза настройка на микропипетите и възможност за бърза промяна в ъгъла на микроинжекторите в процеса на работа.

За поддържане на оптимална за репродуктивните клетки температура по време на работа Integra 3 предлага най-добрата до момента нова функция- постоянен топъл въздушен поток чрез отоплителна система TermosafeTM Индикации за прилагане на ICSI: - Ниска концентрация на сперматозоиди/Oligozoospermia/ - Нарушения в подвижността на сперматозоидите/Asthenozoospermia/ - Лоша морфология на сперматозоидите/Teratozoospermia/ - При липса на сперматозоиди в еякулата/Azoospermia/: ü MESA /Аспирация на сперматозоиди от епидидима/ ü TESA /Аспирация на спрматозоиди от тестиса/ ü TESE /Екстракция на сперматозоиди от тестиса/ - Диагностицирана лоша преживяемост на сперматозоиди - При наличие на антиспермални антитела - При пълна липса на оплождане в предходен IVF цикъл - След няколкократни неуспешни IVF цикъла