Донорски програми

От 8 години на територията на б-ца“ Свети Лазар“ е разкрита банка за донорски  сперматозоиди. Работим и с международна  криобанка с която имаме сключен договор.

От 3 години фунционира и такава за донорски яйцеклетки и ембриони. Лабораторията за ин витро оплождане има всички необходими разрешения за извършване на тази дейност от агенцията по трансплантация / ИАТ / и работи съгласно стриктните критерии разписани в Наредба 28.

От тази услуга могат да се възползват жени с т.н. „ изчерпан яйчников резерв“. Това са жени с напреднала репродуктивна възраст, с лош отговор на хормонална стимулация, преждевременна менопауза, наследствени заболявания, химио и лъчетерапия. Ако жената е без партньор тя може да използва донорни сперматозоиди за вътрематочна инсеминация или готови ембриони за ембриотрансфер.

В лабораторията работим със свежи яйцеклетки след синхронизиране на циклите на донора и реципиента. По-често се налага да се използват предварително замразени яйцеклетки- чрез метода на витрификация.

Донорите се подбират от пациентите по т.н. „фенотипни белези“. Анонимноста на дарителите е гарантирана и регламентирана в Наредба 28 на Министерството на здравеопазването.

Донори на яйцеклетки могат да бъдат всички жени м-у 18 и 34 години които отговарят на критериите за кандидатстване за дарители на яйцеклетки :

  • Поне едно живородено дете;
  • Липса на фамилна анамнеза за наследствени заболявания;
  • Отрицателни тестове за HIV HBV HBC и сифилис;
  • Писмено съгласие заверено от нотариус;

В България акта на даряване е безвъзмезден ,но се заплащат някои разходи като : транспорт, хотелска част , отсъствие от работа ,пропуснати ползи и други.

При желание за донорство на генетичен материал можете да се обадите на телефоните на болницата. Ще бъдете насочени към менажера на болницата - Габриела Георгиева, а след това за събеседване с завеждащия сектора за асистирана репродукция – д-р Валентин Лачев и главния ембриолог на лабораторията – Светла Клисурска.