Цени и пакети

1. СОНОХИСТЕРОСАЛПИНГОСКОПИЯ...600лв.

2. ЦЕРВИКС СКОР……………………………......90лв.

3. ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ С ПАРТНЬОРСКА СПЕРМА......................................600 лв.

4. ПОВТОРНА  ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ  С ПАРТНЬОРСКАСПЕРМА…......400 лв.

5. ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ С  ДОНОРСКА СПЕРМА………................................600 лв.

6.ПОВТОРНА  ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ  С ДОНОРСКАСПЕРМА…………......400 лв.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ ДОНОРСКИ СПЕРМАТОЗОИДИ/ IUI,IVF,ICSI/…...................................800 лв.

8. ПАКЕТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ……………........…450 лв.

9. IVF СТИМУЛИРАН ЦИКЪЛ……………………...……...3160 лв.

10. IVF СПОНТАНЕН ЦИКЪЛ…………………….…...2210 лв.

11. ICSI СТИМУЛИРАН ЦИКЪЛ……………………………3500 лв.

12. ICSI СПОНТАНЕН ЦИКЪЛ…………………………....2620 лв.

13. ПУНКЦИЯ БЕЗ  АСПИРАЦИЯ НА ЯЙЦЕКЛЕТКА……........................1050 лв.

14.ПУНКЦИЯ С  АСПИРАЦИЯ НА ЯЙЦЕКЛЕТКА……................……1700лв.

15. АСИСИТИРАН ХЕТЧИНГ…………………………430 лв.

16. IMSI/МОРФОЛ.СЕЛЕКТИРАНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИ/.........................430 лв.

17. РЕПРОКЮРЕТАЖ ……………………........................420 лв.

18. КУЛТИВИРАНЕ НА ЕНДОМЕТРИАЛНИ КЛЕТКИ………......................………440 лв.

19. КОКУЛТИВИРАНЕ НА ЕМБРИОНИ С ЕНДОМЕТРИАЛНИ КЛЕТКИ……......................380 лв.

20. ЗАМРАЗЯВАНЕ ЕМБРИОНИ ДО 2 БР. ЗА 1 ГОДИНА /ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА НА ORIGIO/...............…………690/БР.

21. ЗАМРАЗЯВАНЕ СПЕРМАТОЗОИДИ ЗА 1 ГОДИНА……………...................420 лв.

22. ЗАМРАЗЯВАНЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ДО 2БР. ЗА 1 ГОДИНА……….............………690/БР.

23. ЕМБРИОНИ, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И СПРЕМАТОЗОИДИ СЛЕД ПЪРВАТА ГОДИНА, ЗА 1 ГОДИНА…..420 лв.

24.TESE……………………...........1850 лв.

25.PESA…………........................920 лв.

26. ДНК ФРАГМЕНТАЦИЯ НА СПЕРМАТОЗОИДИ………….....270 лв.

27. СПЕРМОГРАМА……………..…..130 лв.

28. РАЗШИРЕНА СПЕРМОГРАМА…..........………350 лв.

29. МИКРОБИОЛОГИЯ НА ЕЯКУЛАТ……………………….....…...80 лв.

30. ЕМБРИОТРАНСФЕР /ЗАМРАЗЕНИ ЕМБРИОНИ/…………..........………...750 лв.

31. ПУНКЦИЯ КИСТИЧЕН ФОЛИКУЛ…………………........1050 лв.

32. ПУНКЦИЯ КИСТА ПОД УЗ КОНТРОЛ И ЦИТОЛОГИЯ...................1450 лв.

33. ФОЛИКУЛОМЕТРИЯ…………110 лв.

34. ХИСТЕРОМЕТРИЯ/СОНДИРАНЕ…………………….120лв.

35. КОНСУЛТАЦИЯ СТЕРИЛИТЕТ………………….…90лв.