Цени и пакети

Услуга: Цена: 
Анализ и обработка на семенни проби
Спермограма 110
Разширена спермограма 350
ДНК фрагментация на сперматозоиди  250
TESE – екстракция на сперматозоиди от тестиса  1800 
PESA – подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима  900 
Микробиологично изследване на еякулат  70 
 Асистирани репродуктивни технологии 
Пакет за предварителни изследвания 450
Партньорска вътрематочна инсеминация 600
Повторна инсеминация / в същия цикъл/ 400
Донорска вътрематочна инсеминация 600
Повторна донорска инсеминация /в същия цикъл/ 400
Използване на донорски сперматозоиди /при IUI,IVF,ICSI/ 800
Пакет за предварителни изследвания 350
Сонохистеросалпингография 550
IVF – при стимулиран цикъл (не включва лекарства) 3120
IVF – при спонтанен цикъл 2170
ICSI – при стимулиран цикъл (не включва лекарства) 3560
ICSI – при спонтанен  цикъл 2170
Асистиран хетчинг 390
IMSI /морфологично селектиране на сперматозоиди 430
Репро-кюретаж с анестезия 420
Култивиране на ендометриални клетки 400
Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки 350
Замразяване и съхранение на продуктивни клетки  
Замразяване на сперматозоиди и съхранение до 1 година 400
Замразяване на ембриони до 3 бр. и съхранение до 1 година 340/бр.
Над 3 бр. - безплатно  
Замразяване на яйцеклетки  до 5 бр. и съхранение до 1 година 340/бр.
Над 5 бр. - безплатно  
ЕТ на замразени ембриони 600
Донорски програми  
Програма с донорски яйцеклетки и ембриони до 9000
Програма с донорски яйцеклетки от Овобанк до 6000
С финансиране от Столична община до 5000