Цени и пакети

Услуга: Цена: 
Анализ и обработка на семенни проби
Спермограма 110
Разширена спермограма 350
ДНК фрагментация на сперматозоиди  150
TESE – екстракция на сперматозоиди от тестиса  900 
PESA – подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима  800 
Микробиологично изследване на еякулат  70 
 Асистирани репродуктивни технологии 
Партньорска вътрематочна инсеминация 600
Повторна инсеминация / в същия цикъл/ 400
Донорска  вътрематочна инсеминация 600
Повторна донорска инсеминация /в същия цикъл/ 400
Използване на донорски сперматозоиди /при IUI,IVF,ICSI/ 800
Пакет за предварителни изследвания 350
Сонохистеросалпингография 550
IVF – при стимулиран цикъл 3120
IVF – при спонтанен цикъл 2170
ICSI – при стимулиран цикъл 3560
ICSI – при спонтанен  цикъл 2560
Асистиран  хетчинг 390
IMSI /морфологично селектиране на сперматозоиди 430
Репро-кюретаж с анестезия 220
Култивиране на ендометриални клетки 400
Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки 250
Определяне на имплантационен прозорец / ERA / 1250
Замразяване и съхранение на продуктивни клетки  
Замразяване на сперматозоиди и съхранение до 1година 400
Замразяване на ембриони до 3 бр. и съхранение до 1 година 340/бр.
Над 3 бр. - безплатно  
Замразяване на яйцеклетки  до 5 бр. и съхранение до 1 година 340/бр.
Над 5 бр. - безплатно  
ЕТ на замразени ембриони 600
Донорски програми  
Програма с донорски яйцеклетки и ембриони до 8000
С финансиране от Столична община до 5000