Операции с коремен достъп

Лапаромиомектомия - отстраняване на миомни възли на матката с използване на класически методи. Операцията се провежда под обща ендотрахиална анестезия, а болничният престой е 4 нощувки.

Лапарохистеректомия - хирургично отстраняване на матката с или без нейните аднекси (яйчници) по класически метод или по метода на Олдридж. Операцията се провежда под обща ендотрахиална анестезия, а болничният престой е 4 нощувки.

Лапарокистектомия; Лапароаднексектомия - хирургично отстраняване на яйчникова киста или на аднекс (яйчник) с експресна хистодиагноза (гефрир). Операцията се провежда под обща ендотрахиална анестезия, а болничният престой е 4 нощувки.

Пробна лапаротомия - отваряне на коремната кухина при налични признаци на остър хирургичен корем или находки, налагащи това. Операцията се провежда под обща ендотрахиална анестезия, а болничният престой е 4 нощувки.

Радикална лапарохистеректомия по Вертхайм - радикално хирургично отстраняване на матка, аднекси и тазовите лимфни възли и съединителна тъкан при рак на маточната шийка. Операцията се провежда под обща ендотрахиална анестезия, а болничният престой е 7 нощувки.