Еднодневни операции

Пробно сепарирано абразио на маточната кухина и цервикален канал - хирургична интервенция с диагностична и терапевтична цел при различни състояния на необяснимо кървене от женските гениталии.

Полипектомия и пробно абразио на цервикален канал - хирургична интервенция по отстраняване на цервикален полип с последващо абразио и изследване на полипа и абразионния материал за неоплазия.

Електро или лазерконизация на маточната шийка - съвременен хирургичен метод на отстраняване на тъкани на маточната шийка, засегнати от предраков или съвсем начален раков процес.

Лазер-вапоризация на кондиломи - хирургично лечение на остри кондиломи на маточна шийка, влагалище и вулва чрез лазер.

Лазер-вапоризация на колпоскопски атипични находки на маточната шийка след биопсична диагноза - ограничена по обем интервенция, целяща отстраняване на предраково променени тъкани на маточната шийка.

Лапароскопия на малкия таз - безкръвен съвременен метод за диагностика на различни патологични състояния в малкия таз, често комбиниран с микрохирургични манипулации.

Хистероскопия - метод на вътрематочна диагностика, съчетан с прицелна биопсична техника за изясняване на различни заболявания на маточната лигавица и стена. Съчетава се често с микрохирургични манипулации.

Прекъсване на бременост

  • По медицински индикации

Извършва се до 20-та гестационна седмица по модифициран метод на Абурел. Прилагат се средства, които ограничават силно възможността от вторични компликации по време на прекъсването и постоперативния период. Запазват се детеродните функции за следваща желана бременност.
При прекъсването на напреднала бременност се прилагат и простагландини с много висока ефективност.
Обезболяването е задължително и много ефективно.

  • По желание
    Нежеланите бременности се прекъсват чрез вакуумен метод под УЗД контрол, в т.ч. и по метода на Карман. Това е метод на много ранно прекъсване на нежелана бременност (6-7 гестационна седмица) чрез вакуум аспирация на маточното съдържимо с пълно съхраняване на анатомията на гениталиите, без извършване на допълнително разширение на канала на шийката на матката.