Ултразвуково изследване

Високоспециализирано ултразвуково изследване на органите на малкия таз за:

  • Диагноза на вродени аномалии на матката (двурога ,еднорога, двойна матка и др.).
  • Диагноза на полипи, субмукозни миоми, миома на матката, ендометриоза, яйчникови кисти и др. формации в малкия таз.
  • Скрининг и диагноза на неоплазиите на матката и яйчниците.
  • Фоликулометрия (ехографско проследяване на овариалния цикъл при стерилитет и инфертилитет).
  • Диагноза на извънматочна бременност.
  • Диагноза на моларна бременност.

Използва се целият арсенал от модерни ултразвукови технологии :

  • 2D-ехография (Двуизмерно ултразвуково изследване)
  • 3D-ехография (Триизмерно ултразвуково изследване, трансабдоминално и трансвагинално).
  • 4D-ехография (Четириизмерно ултразвуково изследване, трансабдоминално и трансвагинално)