Прицелна биопсия

Биопсия на достъпни външни части от женската полова система с цел доказване или отхвърляне на подозирана макроскопски диагноза.