Мануален преглед

При това изследване лекарят поставя едната си ръка върху долната част на корема на пациентката (непосредствено над симфизата [лонното съчленение]), като едновременно вкарва един или два пръста на другата ръка във влагалището.

Чрез натиск върху коремната стена с едната ръка и движението на пръстите на другата във влагалището, Вашият лекар може да направи оценка на състоянието на матката и яйчниците — размери, форма и консистенция, както да бъдат установени патологични образувания, повишена чувствителност или болка.