Родилна и операционна зала

Болница „Свети Лазар“ разполага с две родилни и две операционни зали, както и инвитро манипулационна. Всички те са модерно оборудвани с апаратура, необходима за протичането, както на дирижирано или водно раждане, така и на цезарово сечение или целия спектър от инвазивни и неинвазични гинекологични операции.  Във всяка родилна зала има анатомични легла с функция за повдигане и сваляне на отделни части Merivara и Famed, кислородна инсталация, монитори за следене на жизнените показатели и акушерски монитори. Операционните зали са снабдени с:

  • автоматични операционни маси Schmitz;
  • анестезиологични апарати Dräger Cicero;
  • пациентски монитори Philips;
  • електронож Erbe;
  • операционни лампи Dr. Mach;
  • лапароскопски сет Wolf;
  • хистероскопски сет Rudolf;
  • лазерни системи Deka.