Неонатологичен сектор

Отделението се състои от интензивен сектор (за недоносени деца) и физиологичен сектор (за доносени). Всички те са взаимосвързани и работят заедно, за да осигурят възможно най-добрите грижи и лечение на новородените бебета в болницата. „Свети Лазар” е акредитирана с второ ниво на компетентност по отношение на неонатологичните грижи и има правото да извършва лечение на прематурно родени бебета от 28-ма г.с. Неонатологичното отделение е проектирано и оборудвано с най-модерната апаратура, за да се грижи за най-тежко болните и уязвими бебета. Отделението разполага с 5 кувьоза последно поколение, напълно оборудвани с респираторни интензивни единици. Кувьозите позволяват пациентът да се включва на мониторинг на виталните функции, което включва поставяне на сензори по тялото за следене на сърдечна дейност, дишане, сатурация, температура и кръвно налягане. При нужда може да бъде използвана апаратна вентилация (неинвазивна или инвазивна), за да се помогне на бебето да диша, както и да се постави и назогастрална сонда при необходимост. Бебешката жълтеница се третира чрез фототерапия, която помага на системите на бебето да разградят излишния блирубин.

Ето и част от оборудването, с което разполага отделението:

  • подвижен ренгенов апарат Кугел;
  • неонатален  реанимационен модул Heinen + Löwenstein с респиратор Dräger-Babylog 2;
  • автоматичен анализатор на алкално-киселинен статус Medica Easy Blood Gas;
  • детски интензивни кувьози Dräger;
  • детски физиологични кувьози Dräger;
  • неонатални пациентски монитори Mindray;
  • неонатални респиратори Dräger Babylog 1 и Drager 8000 plus;
  • централна инсталация за медицински газове.