Становище

Спринцовка

СБАЛ „Свети Лазар“ ООД София е едно от двете санкционирани лечебни заведения за нарушаване изискването на МЗ, за ваксиниране на медицински персонал срещу Covid-19 .

По инструкция на РЗИ София – неизползваните ваксини се връщат в РЗИ (ако са цели опаковки) или се изхвърлят по реда за унищожение на опасни биологични отпадъци. Тъй като ваксините на Pfizer-BioNTech са предвидени за пет ваксинации от един флакон, понякога от готовите работни разтвори може да останат 1-2 дози, които не могат да бъдат използвани. По силата на инструкцията на РЗИ тези дози се унищожават по съответния ред, тъй като работните разтвори могат да се съхраняват не повече от 6ч.

   При подаден от лечебното заведение списък от 21-лица са получени 4 флакона от ваксината, от която по протокол се изготвят 20 работни дози.

След направени тестове за антитела - двама души от списъка се оказват с висок титър антитела и се отказват от ваксиниране, при което болницата използва излишния работен разтвор за хора от техническата служба.

Поради това, че имунизираните не са от медицинския персонал на болницата на лечебното заведение, е съставен акт за нарушение. На практика наказанието е наложено за това, че са използвани излишни и подлежащи на унищожение дози за ваксинация на хора извън подадения списък.

 

Дата: 19.01.2021г.                Административен директор: Грета Кралева