Неонатологичното отделение и колко важен е изборът на педиатър

д-р Светлана Божинова

Средно около 50 см и 3 килограма, а в тях - цялата любов на света... Всяка майка знае за какво говорим.  Бебетата се раждат по-силни, отколкото изглеждат, но грижите за тях далеч не приключват с раждането, кърменето и смяната на памперси. Новородените трябва да бъдат прегледани от различни специалисти. Един от най-важните кабинети, които посещава едно бебе с родителите си е неонатологичния кабинет. Какво всъщност представлява работата на неонатолога, за какво трябва да внимават родителите при избор на педиатър и как протича един ден на тези специалисти?

На всички тези въпроси, отговор даде д-р Светлана Божинова, специалист детски болести и неонатолог към болница "Свети Лазар".

Д-р Божинова, кои са най-важните неща, на които една бъдеща майка трябва да обърне внимание по отношение на неонатологичното отделение, избирайки къде да роди?

Основните фактори, на които трябва да обърне внимание всяка една бъдеща майка са техническото оборудване на отделението, възможността за постоянен контакт с бебето, дори, когато състоянието му е усложнено, добрите битови условия, както за нея, така и за новороденото и не на последно място чувството за сигурност и спокойствие, което й вдъхват специалистите.

Доста често, разучавайки, майките попадат на термина „ниво на компетентност“. Какво всъщност дефинира той?

Ниво на компетентност – това ще рече най-фундаменталните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на отделението, както и редица количествени и качествени характеристики. Това означава наличие на определен брой медицински специалисти и апаратура при изпълнение на лечебната дейност, в съответствие с медицинските стандарти по неонатология. Нашето отделение има второ ниво (от три) на компетентност. Това ни позволява да полагаме интензивни грижи за недоносени и новородени с висок риск (дихателни проблеми, инфекции, хипербилирубинемия и др.).

Ще ни разкажете ли в какво се състои първичната грижа за новороденото веднага след раждането, независимо дали то е било естествено или оперативно?

Грижите, непосредствено след раждането, са на първо място оценка на състоянието на новороденото, която се определя по скалата на Апгар. Детето се подсушава и покрива със затоплящ компрес. Поставя се идентификационна гривна с уникален номер и се поема от майката, тук е първият контакт кожа в кожа, който е така важен за послеродовата адаптация на новороденото. То остава толкова време с нея, колкото тя желае. Изключение правят случайте, когато детето се реанимира и има нужда от интензивно лечение. Къпането на бебето, както и снемането на данни като ръст и тегло също са част от първичните грижи.

Разкажете ни как протича един Ваш работен ден в СБАЛ „Свети Лазар“?

Всеки ден е по своему динамичен и различен, но винаги включва визитация и оформяне на медицинските документи в отделението. Следва среща с всяка родилка, която получва информация за състоянието на своето новородено, препоръки за хранене, тоалет и ежедневни грижи. Идеята е стимулиране на кърменето и улесняване на послеродовата адаптация, за да се избегне стресът за майката след изписване. От 10:00 ч. започват прегледите в Педиатричния кабинет, където приемам новородени и деца до 10-годишна възраст. Извършвам оценка на здравословното състояние, антропологични измервания, ваксинации според имунизационния календар на България, както и изследвания на кръв и урина. Родителите получават съвети за хранене и отглеждане на детето, като стремежът е да се прилага индивидуален подход.

И за финал какво бихте посъветвали всички бъдещи майки по отношение на избора на лечебно заведение от перспективата на педиатър?

Търсете сигурност, компетентност и професионализъм, в съчетание с топлина и човешко отношение. Едно е сигурно- ние правим всичко възможно да ги предоставим на пациентите си ежедневно в нашата болница!