Ден на Инвитрото в Свети Лазар/ Invitro Day at Saint Lazar Hospital

Ден на Инвитрото

Скъпи приятели, каним ви на "Ден на инвитро" в Sveti Lazar Hospital Bulgaria.

По време на събитието ще имате възможност да се срещнете на живо с нашите специалисти д-р Велислава Хафузова и д-р Валентин Лачев, които ще са на разположение за всички ваши въпроси по темата.

Събитието ще се проведе на 𝟏7.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑 на групи от 10 ч., като е нужно предварително записване на един от следните телефони:

+𝟑𝟓𝟗 𝟖𝟖𝟖 𝟖𝟎𝟔 𝟏𝟓𝟏

+𝟑𝟓𝟗 𝟖𝟕𝟗 𝟓𝟐𝟓 𝟑𝟖𝟗

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends, we invite you to "Invitro Day" at Saint Lazar Hospital Bulgaria.

During the event you will have the opportunity to meet live with our specialists Dr. Velislava Hafuzova and Dr. Valentin Lachev, who will be available for all your questions.

The event will be on 𝟏𝟕.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑 in groups from 10:00 am, with advance registration required on one of the phones:

+𝟑𝟓𝟗 𝟖𝟖𝟖 𝟖𝟎𝟔 𝟏𝟓𝟏

+𝟑𝟓𝟗 𝟖𝟕𝟗 𝟓𝟐𝟓 𝟑𝟖𝟗