Д-р Т. Николова: Стволовите клетки са инвестиция, която не търпи компромиси

Пробите съхранявани в тъканна банка “Свети Лазар” са достъпни за нашите пациентите 24/7.

Д-р Николова, какво трябва да следват семействата, когато правят своя избор при съхранение на стволови клетки?

Раждането на дете в едно семейство със сигурност е голяма промяна, която поражда много нови въпроси и отговорности. Съхранението на стволови клетки не трябва да се разглежда като панацея, а като вид здравна застраховка. Здравето е капитал, затова преди да се вземе решение за такава инвестиция, е добре всеки бъдещ родител да се запознае добре с рисковете, плюсовете и минусите.

 

От гледна точка на медицината стволовите клетки имат изключителна стойност за лечението на някои заболявания, а за много други продължават да се правят клинични проучвания и експериментални терапии. Все пак статистиките сочат, че от първата трансплантация преди 20 години до днес хемопоетичните стволови клетки от пъпна връв са дали шанс за нов живот на хиляди болни по целия свят. Услугата за частно банкиране на стволови клетки е добре позната в много държави в Европа и света, а у нас вече над 21 000 семейства са се възползвали от нея, като в България броят на лицензираните частни банки вече е 11. Пет от тях са с чуждестранна собственост и обработват и съхраняват ценните клетки в лаборатории на компаниите майки извън страната.

 

Разкажете ни малко повече за вашата банка за съхранение на стволовите клетки. С какво тя е различна от останалите?

Първата официално акредитирана банка за стволови клетки в България е именно нашата  към СБАЛ “Св. Лазар”. Създадена е през 2005 г., за да даде възможност на българските семейства да защитят бъдещето на своите деца, възползвайки се от едно от най-значимите постижения на съвременната медицина.

Като пионер в рутинното събиране, обработка, замразяване и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв в България, “Св. Лазар” е оборудвана изцяло според утвърдените световни стандарти и разполага с екип от изключителни професионалисти. Ръководител на лабораторията и криобанката е д-р Лидия Гърчева, която придобива специализации по обработка и замразяване на стволови клетки в Париж, Берлин, Хановер и Рим, а през 1997 г. участва в екипа, извършил първата костно-мозъчна трансплантация в България. Д-р Гърчева е и национален консултант в изготвянето на стандартите за Агенцията по трансплантация.

От откриването си преди 14 години досега “Св. Лазар” е предпочетена от над 2000 български семейства не само като най-добрата и сигурна банка, в която да съхранят стволовите клетки на своите деца. Анализът на събраните през годините данни показва, че обемът на пробите, процентът стволови клетки и регистрираният виталитет след обработката им от екипа на “Св. Лазар” са напълно идентични с резултатите на водещите клетъчни банки в Европа и света.

При вече взето решение за съхранение на стволови клетки и избрана банка на първо място е важно е да се провери дали тя има лиценз от Изпълнителна агенция по трансплантация, защото само наличието на такъв прави дейността на банките легитимна в България. От там би следвало да се спазват всички директиви и изисквания за съхранение на този специфичен биологичен материал.

Каква е цената на съхранението на стволови клетки?

Пациентите лесно могат да забележат, че частните тъканни банки в България работят с идентични условия, като най-често периодът на съхранение е 20 години, а цените за запазване на клетки от кръвта на пъпната връв или кръвта и тъканта варират в диапазон от 4300 лв. до 6000 лв. Това плащане е еднократно и не е свързано с допълнителни такси до изтичане на периода на договора.

Тази бизнес стратегия доказано е нерентабилна, с оглед на последните събития свързани с изпадането в несъстоятелност на една от тъканните банки, опериращи у нас. При нас в „Свети Лазар“ условията са сходни по отношение на първоначалния срок на договора (20 г.) и първоначалната такса за извличане, обработка и съхранение – 3850лв. за кръв от пъпна връв и 4500 лв., когато кръвната проба е придружена и от тъкан от пъпната връв. За разлика от другите тъканни банки нашите пациенти заплащат годишна абонаментна такса за съхранение на пробите (от 180 лв. до 205 лв. в зависомост от пакета, който са избрали), което практически прави банката финансово независима и самоиздържаща се. По този начин дори при липса на регистрирани нови проби, тя няма да загуби своята състоятелност и ще продължава да съществува. Нека не забравяме, че всяка банката има ежемесечни разходи, свързани с поддръжката на системите и апаратурата, както и персонала, който съответно се грижи за пробите и би било много наивно да вярваме, че една крупна сума от 5000 лв. би могла да покрие всички разходи по вземането, транспорта, обработката на клетките, че дори и 20 годишно съхранение, а освен всичко да очакваме и някаква минимална печалба.

Защо времето за транспортиране на пробата е от голямо значение?

Големите банки имат клонове в много страни, но за съжаление в България те са представени само чрез дилърска мрежа, която събира пробите и ги изпраща за обработка и съхранение в централата на компанията-майка. “Св. Лазар” се намира в България и извършва всички процедури по изледване, обработка и замразяване на стволовите клетки на територията на самата банка. Това съкращава многократно времето между събирането на кръвта от пъпната връв на новороденото и съхраняването на вече обработените стволови клетки в криокамера. Доказано е, че в оптимален вариант обработката преди замразяването трябва да започне до 6 часа след събирането на кръвта от пъпната връв. След 24-тия час виталитетът на клетките чувствително намалява, което поставя под въпрос тяхната използваемост в бъдеще.

Какъв е достъпът на пациентите до пробите?

Имайки предвид, че банката се намира на територията на СБАЛ „Свети Лазар“, която  работи 24/7, достъпът на пациентите до техните проби е практически също 24/7.

Какъв контрол осъществявате върху съхраняването на стволовите клетки и по какъв начин гарантирате тяхното правилно и безопасно съхранение?

Има отговорни лица, които следят показателите и апаратурата денонощно. Освен това има електронен контрол на самите криоконтейнери, свързан с алармени сигнални системи на 3 нива, които се активират при най-малкото отклонение от зададените параметри. “Св. Лазар” разполага също така с независимо от националната електрическа мрежа захранване, което позволява обработка, замразяване и размразяване на проби дори при аварии. Също така, на първата и петата година от замразяването се провеждат контролни тестове за установяване на виталитета на пробите. Най-дълго съхраняваните клетки в банката, които са размразени за трансплантация, са на 5 години и при изследванията показват 100% виталитет, което също е доказателство за сигурността и качеството на съхранение.

С каква апаратура  разполага клетъчната банка на „Свети Лазар”?

Цялата апаратурата в лабораторията и банката на “Св. Лазар” е на американската компания THERMO Scientific, която е най-големият и авторитетен производител в бранша. Всички проби се съхраняват в криоконтейнери с течен азот при постоянна температура от -196°С, гарантирана със сигнални алармени системи на 3 нива.

“Св. Лазар” разполага и с аварийна система за собствено електрическо захранване. Въпреки че не e необходим за самото криосъхранение, почти всички контролни, аварийни и оперативни системи работят на ток и липсата на подобен “резервен вариант” би поставила под сериозно съмнение отговорността и сигурността при дълготрайно съхранение.

 

Кой извършва изследванията и процедурите, свързани със съхраняването на стволови клетки?

Всички изследвания и процедури, свързани със съхраняването на стволовите клетки, се извършват от нашия екип в нашите лаборатории. Апаратурата и консумативите, които използваме, са на утвърдени световни производители. Това гарантира максимален контрол, прецизност и качество на услугата.

С какво „Свети Лазар” е по-надеждна и какви са преимуществата й в сравнение с чуждите европейски банки?

Не бих искала многословна, затова ще се да структурирам преимуществата така:

  1. Финансово устойчива на динамичните бизнес условия, а 20 години са все пак един дълъг период;
  2. Минимален риск от компрометиране на пробите по време на транспортирането им;
  3. Изключително кратък период от момента на вземането на клетките до момента на тяхната обработка в лабораторията. Максимум до шестият час те вече са в ръцете на специалистите, дори когато са взети извън пределите на столицата, което гарантира на пациентите ни замразена проба с 99.9% виталитет;
  4. Пряк път на работния процес, тоест колкото по-малко оператори има по веригата, толкова повече рискът от човешка грешка е сведен до минимум;
  5. Не на последно място банката към болница „Свети Лазар“ оперира вече 14 г. съгласно всички европейски и световни стандарти, с екип от специалисти с дългогодишна практика и непрекъснато обновявайки използваните технологии.

Кой контролира дейността на банката?

Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ е прекият контролен орган на всички тъканни банки в страната. За вече 14 години, откакто е лицензирана нашата тъканна банка, с гордост отбелязваме, че нито веднъж не са били регистрирани нарушения или налагани санкции при регулярните проверки, които ИАМН предприема поне веднъж на всеки две години.

Съхранението на стволови клетки, освен финансово, има и морално измерение. Какво е вашето мнение по въпроса?

Част от семействата, които очакват дете, имат конкретни причини, за да съхранят стволови клетки от пъпната му връв - заради фамилна предразположеност към определена болест, заради различна етническа принадлежност на двамата родители или заради болен член на семейството, който се нуждае от трансплантация. За останалите родители решението да го направят означава преди всичко грижа и отговорност към бъдещето на тяхното дете. Много често чувам като аргумент: “По-добре да ги запазим и да не ни потрябват, отколкото да ги нямаме, когато са ни наистина необходими”. Сами разбирате защо отговорността да пазиш този ценен биологичен материал е изключително голяма и от наистина морално значение, а не само бизнес. Гласуваното доверие трябва да бъде оправдано.

Трудно ли е за една малка българска болница да извършва и регулира този сложен процес?

Като във всяка сфера на дейност, независимо колко голяма е структурата, за да върви гладко работният процес, е важно да има добри и ясно разписани правила и порядки, които да се спазват на всички нива. Само тогава можем да бъдем сигурни в изпълнението на процесите. Нещо, с което се гордеем в нашия малък, но добре сработен екип.