Д-р Бойко Димитров: В „Свети Лазар“ подкрепяме контакта „кожа с кожа“ между майка и новородено след секцио

Д-р Бойко Димитров

 

Изборът на метод на раждане е ключов за всяка бъдеща майка и предопределя първите месеци на емоционална и физическа адаптация към грижите за бебето в семейството. При какви обстоятелства секциото е спасителен пояс за здравето на плода и родилката? Какви ползи има процедурата като информиран избор за начин на раждане?

На тези и куп други въпроси за цезаровото сечение отговаря д-р Бойко Димитров, акушер-гинеколог в СБАЛ „Свети Лазар“. 

Д-р Димитров, какво представлява цезаровото сечение (секцио)?

Това е метод на оперативно родоразрешение, при който бебето се изважда през разрез на коремната стена и матката. При безпроблемно протичане на бременността и с осъзнат избор на раждане със секцио родителите могат да планират дата и час за този толкова вълнуващ момент. Секциото също така е решение в спешни ситуации, когато в хода на естествено раждане настъпят усложнения, застрашаващи здравето и живота на майката и/или на бебето. 

Операцията е с анестезия и е безболезнена, а след нея пациентката се настанява в реанимация за наблюдение на жизнените показатели. Следват раздвижване, сваляне на уретралния балон катетър  и първи прием на храна. После жената заема мястото си в стаята, в която ще се възстановява до периода на изписване.

По време на възстановителния престой в болницата се проследяват състоянието на оперативната рана, матката, отделянето на лохиален секрет и състоянието на гърдите. От изключителна важност е да се осигури правилна хидратация и режим на хранене на родилката.

В кои случаи се прилага секцио?

Цезаровото сечение не е основен метод за раждане, поради което са въведени точни индикации за прилагането му. От страна на майката индикациите могат да бъдат атипично разположение и прикрепяне на плацентата, тесен таз, наличие на изменения в таза и мекия родов канал, които правят невъзможно вагинално раждане (тумори, фрактури, септум на влагалището, кондиломи). Операцията е логичен избор за раждане и при рак на шийката на матката, отлепване на плацентата, състояние след миомектомия, сърдечно-съдови заболявания на майката, еклампсия.

Индикациите от страна на плода, които могат да наложат секцио, са антепартална или интрапартална асфиксия на плода, изпадане на пъпната връв, неправилни предлежания на плода (напречно или косо). Секциото е наложително при двуплодна бременност с неправилно предлежание на близнаците, както и при наличието на генитален херпес. Съществуват и относителни индикации за цезарово сечение. Обикновено това са късни токсикози на бременността, диабет, седалищно предлежание на плода, многоплодна бременност, възрастна първескиня, тежка миопия.

Какви са предимствата на цезарово сечение в сравнение с вагиналното раждане?

Да започнем от там, че продължителността на раждането е около 20-30 минути, докато естественото раждане може да продължи и 24 часа. Рискът за плода е сведен до минимум, защото бебето се ражда 1-2 минути след старта на операцията.

Избягват се травматичните увреждания на мекия родов канал и съпътстващите ги последващи усложнения като изпускане на урина, смъкване на предна или задна влагалищна стена, травматични увреждания на аналния сфинктер и промяна в дефекацията.

Спестявате си риска от оперативна намеса при вагинално раждане – налагане на форцепс и вакуум, както и последствията за новороденото. Като плюс бих отчел и факта, че плановото цезарово сечение се извършва в работно време, когато има персонал, екипи и може да се използва максималния потенциал на лечебното заведение. Коремната стена остава по-стегната при раждане чрез секцио в сравнение с вагиналното раждане.

Как се провежда обезболяването при цезарово сечение?

Вариантите са различни. Използват са спинална, епидурална и обща инхалаторна упойка. Спиналната анестезия по същество е аплициране на местен анестетик в субарахноидалното пространство на гръбначния мозък. Спиналният блок настъпва от 3 до 5 минути след приложението.

Епидурална упойка се използва най-често поради сравнително голямата безопасност. Ефектът от нея настъпва след 20-30 минути.

С епидуралната и спиналната анестезия ще изтръпне долната половина на тялото, няма усещане за болка, но се запазва усета за дърпане и теглене. Родилката е в съзнание.

След изтичане ефекта на упойката пациентките съобщават за постепенно появяваща се болка и дискомфорт. Предлагат се различни обезболяващи техники и медикаменти. От особено важно значение за бързото възстановяване е ранното раздвижване и добрата хидратация на майката.

В „Свети Лазар“ подкрепяте ли след секцио контактът „кожа с кожа“ на новороденото и майката?

Да, в съответствие с препоръките на много експерти и организации. Първият контакт между майката и новороденото е изключително ценен, тъй като гарантира по-добра физиологична адаптация на бебето, намалява риска от инфекции, стабилизира психическото състояние на родилката и поставя началото на емоционалната връзка между дете и родител.