Благотворително от АГ болница "Свети Лазар"

Благотворително от АГ болница "Свети Лазар"

Болница "Свети Лазар" и Лейди България подаряват една ин витро процедура на семейство с репродуктивни проблеми! Манипулацията ще се извърши от д-р Валентин Лачев, в болница " Свети Лазар". Семейството ще бъде изтеглено на случаен принцип, в присъствието на нотариус Цветелина Гечева.

Желаещите да кандидатстват, могат да изпращат своите лични истории, кратки данни за тяхното състояние и изследвания направени до момента на : info@st.lazar-hospital.com