Проследяване на бременност

Разширен пакет

За първи път в България, в болница "Свети Лазар"е въведено проследяване на бременността с уникалната ехографска апаратура от ново поколение на Дженерал Електрик - ВолузонЕ6. Апаратурата осигурява разширени изследвания на плода в реално време с максимална надеждност на диагнозата. При ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ, включено в пакет „Женска консултация", се извършва 4D ехографски скрийнинг, както и фетална морфология, като се следи за аномалии проявяващи се в различен срок от бременността. Екип от специалисти са на разположение за консултации, прегледи, респ.хоспитализации 24ч./7д. през цялата бременност.

 

ПЪРВИ ПРЕГЛЕД – в съвсем начална беменност/до 5г.с./

 • анамнеза;
 • гинекологичен преглед;
 • 4D ехографски преглед;
 • имунологична проба за бременност/по преценка/ при налична сърд.дейност-пълна кр.картина+биохимично изсл.на кръвта;
 • кр.група
 • запознаване с методите на пренаталната диагностика;

ПРЕГЛЕД В 11-12 гест.седмица

 • гинекологичен преглед;
 • колпоскопски преглед;
 • цитонамазка по Папаниколау;
 • влагалищна микробиология;
 • 4D ехограско изследване на плода; фетална морфология
 • ПАПА-тест/биохимичен скриниг/при желание от пациентката-заплаща се допълнително;

ПРЕГЛЕД В 18-19г.с.

 • 4D ехографска фетална морфология;
 • амниоцентеза – при налични индикации и желание отстрана на пациентката- заплаща се допълнително;

ПРЕГЛЕД В 22-24г.с.

 • 4D ехография на плода- темп на нарастване, фетална морфология;сърдечна дейност;
 • урокултура на бременната;
 • ПКК+биохимия на кръвта;
 • консултация интернист/вътрешен лекар/- анамнеза, ЕКГ,физикално изследване на бременната;
 • влагалищна микробиология по преценка;

ПРЕГЛЕД В 28г.с.

 • кардиотокографски запис на бременността/Нонстрес тест/
 • 4D ехография на плода; фетална морфология
 • Доплер-ехография на плода;

ПРЕГЛЕД в 32-33г.с.

 • кардиотокографски запис;
 • Доплер-ехография; фетална морфология
 • ПКК+биохимия+хемостазеология на кръвта;

ПРЕГЛЕД в 36г.с.

 • кардиотокографски запис;
 • Доплер-ехография; фетална морфология
 • влагалищен преглед;
 • обсъждане на вида родоразрешение;
 • планиране на дата за родоразрешение при желание от страна на пациентката;

ПРЕГЛЕДИ в 37;38;39;40г.с.

 • кардиотокографски записи;
 • Доплер-ехография по преценка;
 • влагалищен преглед при налични маточни контракции;

Оптимизиран пакет

Включва 4 прегледа за цялата бременност/съобразени с изискванията на СЗО/

ПЪРВИ ПРЕГЛЕД в 10-12г.с.

 • анамнеза;
 • гинекологичен преглед;
 • влагалищна микробиология;
 • 4D ехография;
 • ПКК+кр.гр.
 • изсл.за СПИН, ЛУЕС,ХЕПАТИТ В;

ПРЕГЛЕД в 18-22г.с.

 • 4D ехография с фетална морфология;
 • урокултура на бременната;

ПРЕГЛЕД в 28-32г.с.

 • 4D ехография;
 • Доплер-ехография;
 • Нонстрес тест;

ПРЕГЛЕД в 36-37г.с.

 • Нонстрес тест;
 • 4D ехография;
 • ПКК+биохимия;
 • хемостазеология;
 • влагалищен преглед по преценка;

Акушерски кабинет Зебра

Когато вече сте установила, че сте бременна трябва да вземете решение кой и къде ще наблюдава вашата бременност.

В България изборът е сведен до две възможности- при акушер-гинеколог по здравна каса или на частна практика.

От началото на тази година в София съществува още една възможност- наблюдение на нормална бременност от акушерка в новооткритото Акушерско звено в болница "Свети Лазар".

Акушерската консултация една  нова възможност с индивидуален подход в наблюдението на нормално протичаща бременност. Освен рутините прегледи и изследвания чисто по женски може да разисквате различни проблеми свързани с вашата бременност. 

В Акушерското звено една акушерска консултация продължава 40-60 минути.Акушерката ще се запознае подробно с вашето здравословно състояние, начина ви на живот, хранителни навици, спорт, любими занимания.Ще отдели специално време и внимание на всички ваши притеснения съпътстващи една бременност, оплаквания, страхове породени от разказите на други жени или от прочетеното в интернет.Ще ви помогне да направите своя избор за мястото и начина на подготовка за раждането и последващите грижи за бебето. Ще обсъдите вашият план за раждане, мястото и начинът на раждане.

Акушерката е квалифициран специалист,който е добре запознат с нормално протичащата бременности е добре подготвена да отличи нормалното от патологията .

При възникнали проблеми или усложнение  с бременността  ще ви насочи към акушер-гинеколог.Всички специализирани изследвания -Ултразвук, фетална молфология ,генетични изследвания се извършват от специалист акушер-гинеколог.

Възможностите за акушерска консултация в Акушерко звено в болница "Свети Лазар "за няколко:

    1. Може да изберете пълен пакет за наблюдение,който включва 12 посещения.В тези посещения са включени рутините изследвания на кръвни показатели, урина, кръвно налягане, измерване на тегло, хранителен режим, проследяване на детски сърдечни тонове на мониторен запис, изготвяне на индивидуален план на раждане.По този начин вие взаимно се опознавате с акушерката и изграждате  доверие, което е предпоставка за добро протичане не само на бременността ,но и раждането да е спокойно и безопасно.  Индивидуалният подход е реалност и може за обсъдите раждането в Индивидуална родилна зала където ще бъдете съпроводена през цялото време от акушерката, която е наблюдавала вашата бременност. Подкрепа съобразена с вашите желания, разбирания и чувства .

   2. Индивидуални посещения включващи проследяване на задължителните показатели съответстващи на срока на бременността. Може да изготвите своя личен план за раждане и на да направите своя избор за това къде да родите, с кого да родите и как да родите.

   3. Посещение в последния месец от бременността свързани с проследяване на детски сърдечни тонове ,. Ако възможностите,които предоставя Индивидуаната родилна заласъвпадат с вашите желания за нормално  раждане без намеса в естествения ход на родовия процес ще изготвим ваш личен план за раждане с акушерката, която ще бъде с вас през целият период на раждането и след това.Подкрепата ще продължи и след раждането при кърменето и първите грижи за бебето.

      Много често изборът ви за това къде да родите е съобразен с мнението на ваши близки за практиката в дадена болница или зависи от местоработата на лекаря, на който сте се доверили.Често в този случай водещата фигура в родовия процес е лекаря.

     В Акушерското звено водещата в процеса на раждането сте вие-раждащата жена.Акушерката е с вас през цялото време като подкрепата, която ще получите е свързана основно с осигуряване на емоционален комфорт, благоприятна среда по време на раждането, за да може да се чувствате сигурна ,че сте чута и разбрана.Да ви помогне да се чувствате специална, да е уверена във възможностите на вашето тяло,защото тя познава езика на тялото ,на жестовете, на изражението на лицето ,на звуците.Акушерката ви познава и разбира, което значително ще допринесе за едно нормално запомнящо с позитивни чувства раждане!

Вижте подробна информация

С изполването на сайта, Вие приемате нашата политика за защита на личните данни

Вижте повече OK