Оптимизирано проследяване, Цялостно проследяване, Естествено раждане, Секцио - цезарово сечение, Раждане с дула, Водно раждане, Дирижирано нормално раждане
бул. Симеоновско шосе 4А, гр. София
София
София
1000
България

 

ОПТИМИЗИРАНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ

Включва 4 прегледа за цялата бременност/съобразени с изискванията на СЗО/

ПЪРВИ ПРЕГЛЕД в 10-12г.с.

 • анамнеза;
 • гинекологичен преглед;
 • влагалищна микробиология;
 • ехография;
 • ПКК+кр.гр.
 • изсл.за СПИН, ЛУЕС,ХЕПАТИТ В;

ПРЕГЛЕД в 18-22г.с.

 • ехография с фетална морфология;
 • урокултура на бременната;

ПРЕГЛЕД в 28-32г.с.

 • ехография;
 • Доплер-ехография;
 • Нонстрес тест;

ПРЕГЛЕД в 36-37г.с.

 • Нонстрес тест;
 • ехография;
 • ПКК+биохимия;
 • хемостазеология;
 • влагалищен преглед по преценка;
op01op02op03