Оптимизирано проследяване, Цялостно проследяване, Естествено раждане, Секцио - цезарово сечение, Раждане с дула, Водно раждане, Дирижирано нормално раждане
бул. Симеоновско шосе 4А, гр. София
София
София
1000
България

Замразяване на сперматозоиди,ембриони и яйцеклетки
Замразяването е метод за съхранение на тъкани и клетки за продължителен период от време, в течен азот при температура от минус 196°С.

Витрификация на яйцеклетки
Предлага начин за запазване или удължаване на фертилността и се използва от жените по редица причини.

Кога

  • Ако жената е диагностицирана със злокачествено заболяване, тя може да реши да използва витрификация на яйцеклетки, тъй като нейните яйцеклетки биха могли да пострадат при лечението на основното заболяване. Така, тя има шанс да запази своята фертилност, преди да започне лечението си.
  • Друг пример са жените с фамилна история на ранна менопауза, които също биха могли да имат полза от запазване на своите яйцеклетки.
  • Желанието за отлагане на майчинството поради социални причини също може да наложи използването на метода.
  • При жени над 35 годишна възраст без постоянен партньор,което е застраховка за бъдещето.

Замразяване на сперматозоиди
Замразяването на сперматозоиди се извършва с помощта на специална среда чрез т.н. „шоково охлаждане“. В замразен вид, сперматозоидите могат се съхраняват десетки години без риск от увреждане. При необходимост, сперматозоидите се размразяват по определен начин, след което се активират със специфични среди и се използват посредством различните видове асистирани репродуктивни технологии.

Защо е необходимо
Замразяването на семенна течност се прилага с цел съхранение на материал за улесняване на брачната двойка при лечение на безплодието, а също така при мъже с предстояща лъче- или химиотерапия по повод злокачествени заболявания.

Замразяване на ембриони
За разлика от сперматозоидите, ембрионите са много раними при процедурите по замразяване и размразяване – обикновено около 10-20% от тях не оцеляват при замразяване и последващо размразяване. Това е причината да бъдат замразявани само ембриони с добро качество и криопрезервация да се прилага само, ако след ембриотрансфера са останали достатъчен брой ембриони с добро качество. По този начин, при неуспех на процедурата по оплождане ин витро, съществува възможност за извършване на ембриотрансфер на замразени/размразени ембриони в последващ нестимулиран цикъл.